Wybitna muzyka klasyczna

Muzyka współczesna nie cieszy się zbyt dużym powodzeniem u przeciętnych słuchaczy. Większość ludzi postrzega muzykę współczesną jako muzykę niezrozumiałą. Jednak osoby, które są zainteresowane muzyką klasyczną także muzyka współczesna może być muzyką interesującą. Korzenie muzyki współczesnej sięgają lat 20-tych XX wieku. W tym okresie pojawiła się awangardowa koncepcja tak zwanej szkoły wiedeńskiej. Nazwa tej awangardowej koncepcji jest nawiązaniem do wiedeńskich klasyków takich jak Haydn, Beethoven i Mozart. Twórcami szkoły wiedeńskiej byli: Arnold Schonberg, Alban Berg oraz Anton Webern. Cała ta trójka podobnie do swoich wielkich poprzedników także działała w Wiedniu. Szkoła wiedeńska swoją awangardową koncepcję muzyki oparła na dodekafonii. Oznaczało to, że komponując muzykę zgodną z duchem szkoły wiedeńskiej opierano ją na serii składającej się z 12 różnych dźwięków skali chromatycznej. Kompozycje składały się więc ze wszystkich dźwięków, które wydaje klawiatura, zarówno z dźwięków, które wydają białe, jak i czarne klawisze. Muzyka ta zrywała z tonalnością, która jeszcze w czasach, kiedy tworzył Ryszard Wagner była obowiązkowo stosowana w muzyce europejskiej. Twórcy szkoły wiedeńskiej zerwali więc z zasadami komponowania muzyki, do której od dawna słuchacze byli przyzwyczajeni. Tak więc już od chwil swego powstania muzyka współczesna nie cieszyła się uznaniem melomanów. Mówiąc o muzyce współczesnej nie można mówić o jednym stylu czy nurcie. Muzyka współczesna jest bowiem bardzo różnorodna.

Comments are closed.