Współczesna muzyka poważna

W drugiej połowie XX wieku zaczęła rodzić się współczesna muzyka poważna. Mianem współczesnej muzyki poważnej określa się dzisiaj muzykę awangardowa lub muzykę modernistyczną. Muzyka ta wyrosła na gruncie wcześniejszych doświadczeń muzycznych. Współczesna muzyka poważna oparta jest na muzyce neoklasycystycznej, na muzyce ekspresjonistycznej, ale także na muzyce dodekafonicznej. Nie oznacza to jednak, że twórcy współczesnej muzyki poważnej nie wzbogacają jej nowymi pomysłami, na które pozwala im rozwój różnorodnych technologii. Prekursorem współczesnej muzyki poważnej jest Arnold Schonberg., który już na przełomie wieku XIX i XX zerwał z obowiązującą do tego czasu strukturą tonalną. Arnold Schonberg był pierwszym w dziejach twórcą muzyki atonalnej, muzyki dodekafonicznej oraz twórcą serializmu. Zapoczątkowaną pracę Arnolda Schonberga kontynuowali jego uczniowie: Alban Berg i Anton Webern. W latach 50-tych XX wieku ich dzieło było kontynuowane przez takich między innymi kompozytorów jak: Charles Ives, Alois Haby. Kolejne lata przyniosły dalszy rozwój współczesnej muzyki poważnej. Zaczęła powstawać między innymi muzyka eksperymentalna. W naszym kraju za najwybitniejszego przedstawiciela muzyki eksperymentalnej uważany jest Bogusław Schaeffer. W kolejnych latach we współczesnej muzyce poważnej można zauważyć powrót do klasycznego sposobu komponowania. W ten sposób narodził się nurt neoklasycystyczny we współczesnej muzyce poważnej. Kolejnym nurtem współczesnej muzyki poważnej jest minimalizm.

Comments are closed.