Terminy związane z muzyką barokową

Muzyka barokowa to z całą pewnością jedna z najciekawszych odmian muzyki jaka kiedykolwiek powstała. Kiedy o niej rozmawiamy warto zacząć od omówienia najbardziej podstawowych pojęć. Zalicza się do nich między innymi takie terminy jak fuga, interwał, kantata, oratorium, pasja oraz suita. Fuga to utwór, którego rodowód sięga aż do kanonu obecnego w okresie średniowiecza. Utwór ten określany jest mianem polifonicznego. Za najwybitniejszego twórce fug uważa się Jana Sebastiana Bacha. Za najbardziej podstawowy element fugi uważa się temat, który stanowi podstawę melodyczną całego utworu. Temat poddaje się rozmaitym zabiegom muzycznym, ale obecny jest on przez całą fugę. Terminem interwał określa się z kolei różnicę jaka zachodzi w wysokości dwóch dźwięków, które albo mogą mieć charakter współbrzmiący albo też mogą następować po sobie. Kantata to utwór muzyczny, który składa się z kilku części. Ma on charakter wokalno – instrumentalny. Na kantatę składaą się arie, recytatywy, duety, a także chóry. Oratorium to z całą pewnością jeden z utworów muzycznych, który bardzo mocno kojarzy się z muzyką okresu baroku. Jest to utwór bardzo duży, obszerny, niezwykle podniosły. Ma charakter wokalno – instrumentalny. Tekst, który prezentowany jest podczas partii wykonywanych przez chór ma tematykę religijną. Oratoria często tworzone były z myślą wykonania ich w kościele. Pasja to z kolei utwór muzyczny, który miał za zadanie opisać mękę Chrystusa. Jest to, podobnie jak oratorium, utwór o charakterze wokalno – instrumentalnym.