Styl koncertujący w muzyce baroku

Kiedy rozmawiamy o muzyce z całą pewnością nie powinniśmy zapomnieć o muzyce okresu baroku. Stworzyła ona bowiem wiele wybitnych dzieł, które słuchane są przez miłośników muzyki do dzisiaj. Mówiąc o muzyce barokowej z całą pewnością powinniśmy chociaż w kilku słowach wspomnieć o tak zwanym stylu koncertującym. Styl taki w bardzo istotny sposób wpłynął na rozwój muzyki instrumentalnej. Utwory, które określane były mianem concerti pojawiły się już na przełomie XVI oraz XVII wieku. W okresie baroku można wskazać wielu znanych twórców, którzy uznaje się za przedstawicieli właśnie stylu koncertującego. Zalicza się do nich przede wszystkim Bacha oraz Handla, którzy uważani są za najwybitniejszych przedstawicieli tego nurtu w muzyce barokowej. Nie można jednak zapomnieć o postaci Arcangelo Corelli, który również zalicza się do tego szacownego grona a bardzo często jest pomijany. To właśnie on określany był często jako mistrz wszystkich mistrzów. Darzono go również niebywałą czcią. Za jego najważniejsze dzieło uważa się cykl składający się z dwunastu concerti grossi. W cyklu tym współzawodniczą ze sobą zestawy instrumentów. Są to instrumenty solowe a także drugie skrzypce, wiolonczela, klawesyn oraz orkiestra, która określana jest jako concerto. Corelli tworząc swoją muzykę połączył dwie tradycje: włoską oraz francuską. Tradycja włoska to przede wszystkim muzyka, którą wykonuje się w kościele, tradycja francuska zaś to muzyka o wiele bardziej taneczna i radosna. W ten sposób stworzył muzykę unikatową i niepowtarzalną.

Comments are closed.