Muzyka polska w odrodzeniu

Mówiąc o polskiej muzyce z całą pewnością nie możemy zapomnieć o omówieniu muzyki w okresie odrodzenie. Jest to bowiem znaczący okres w rozwoju polskiej muzyki. To właśnie w tym czasie Uniwersytet Jagielloński stał się miejscem, które przyciągało młodych ludzi z różnych zakątków Europy. Przybywali oni tutaj po nauki muzyczne, które wówczas stały tu na najwyższym poziomie. Zygmunt Stary zdecydował o powołania kapeli rorantystów, których zadaniem było uprawianie muzyki religijnej. Kaplica Zygmuntowska na Wawelu była miejscem, w którym codziennie rano zespół miał za zadanie wykonać msze roratnie. Król zdecydował, że członkami zespołu mogą być jedynie Polacy. W związku z tym obcokrajowcy nie mieli wstępu do zespołu. Zespół wykonywał kompozycje między innymi Lasso i Palestriny, ale w repertuarze nie brakowało również dzieł polskich twórców. Mówiąc o polskiej muzyce tego okresu z całą pewnością nie można zapomnieć o Tabulaturze organowej, którą stworzył Jan z Lublina. Uważa się to za największe osiągnięcie polskiej muzyki tego okresu. Za najwybitniejszego kompozytora polskiego tego okresu uważa się Mikołaja z Krakowa. Jego kompozycje również znajdziemy w Tabulaturze Jana z Lublina, ale zostały umieszczone także w Tabulaturze z klasztoru Świętego Ducha w Krakowie. Mikołaj z Krakowa był autorem ponad czterdziestu różnych utworów muzycznych. Komponował msze, monety, pieśni (zarówno łacińskie, jak i polskie), tańce, organowe preambuły. Najwybitniejsi muzycy zatrudniali byli na Wawelu za czasów Zygmunta Starego oraz Zygmunta Augusta.

Czytaj dalej

Muzyka w Grecji

Historia muzyki jest naprawdę niezwykle długa i obszerna. Mówiąc o niej z całą pewnością nie należy zapomnieć o muzyce Grecji. Wśród historyków, ale także kulturoznawców panuje przekonanie, że to właśnie Grecja jest ojczyzną najdoskonalszej kultury. Muzyka zajmowała w starożytnej Grecji naprawdę ważną pozycję. To właśnie ona odgrywała doniosła rolę w wychowaniu młodzieży. W starożytnej Grecji odbywały się również agony, czyli zawody, które poświęcone były właśnie muzyce. Trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że terminologia muzyczna, którą posługujemy się obecnie ma swoje źródło właśnie w muzyce wykonywanej na terenie starożytnej Grecji. Wśród słów mających rodowód grecki wymienia się między innymi takie pojęcia jak orkiestra, symfonia, gama, harmonia, rytm. Nie są to przy tym wszystkie pojęcia muzyczne, które pochodzą ze starożytnej Grecji. Nie sposób jednak wymienić wszystkie. Grecja miała bardzo intensywne kontakty z innymi rejonami świata. To właśnie dlatego w greckiej muzyce starożytnej dostrzec można były elementy zaczerpnięte z muzyki egipskiej, hebrajskiej, babilońskiej i syryjskiej. Wielką rolę muzyki w greckiej kulturze podkreśla również grecka mitologia, w której wskazywano na boga, który opiekował się sztukami pięknymi a sam grywał na kitarze. Mowa oczywiście o bogu Apollo. Dzieje muzyki greckiej dzieli się obecnie na pięć okresów. W każdym z nich można wskazać cechy charakterystyczne, które odróżniały nieco jeden okres od okresów pozostałych. Z całą pewnością warto każdemu przyjrzeć się nieco bliżej.

Czytaj dalej

Muzyka w Chinach

Kiedy rozmawiamy o historii muzyki z całą pewnością powinniśmy omówić pod tym względem poszczególne kraje czy regiony. Wśród nich znajdują się również Chiny. Wpływ na muzykę, którą tutaj można było spotkać przed wiekami miał z pewnością fakt, że Chiny żyły własnym życiem i tworzyły swoją całkiem odrębną kulturę. Oddalone były o tysiące kilometrów od Egiptu, Grecji a nawet Babilonii. Nie mogły więc czerpać z ich dorobku. Mówiąc o Chinach trzeba wyraźnie podkreślić, że to właśnie tutaj tworzono pierwsze traktaty o muzyce. Pod tym względem Chiny są naprawdę wyjątkowe. To właśnie owe traktaty dostarczają nam informacji, że muzyka w Chinach darzona była przez ludzi ogromnym szacunkiem. Już ponad cztery tysiące lat przed narodzinami Chrystusa tworzono teksty literackie, w których umieszczano liczne muzyczne aforyzmy. XII wiek przed narodzinami Chrystusa to czas, kiedy Chińczycy mogli już pochwalić się znajomością interwałów. Z kolei w III wieku przed naszą erą odkryto dwanaście kwint. Współczesna tradycyjna muzyka chińska pełna jest elementów, które do naszych czasów przetrwały ze starożytności. Podkreśla to jak wielką wagę do muzyki przywiązywali i nadal przywiązują Chińczycy. Do cech, które obecne były w muzyce starożytnej i które dostrzega się dzisiaj zalicza się pentatonikę, dwudzielność rytmiczną a także jednogłosowość. Zarzutem, którzy Europejczycy wysuwają pod adresem muzyki chińskiej jest jej zbyt duża statyczność. W muzyce chińskiej nie ma bowiem zwrotów kadencyjnych. Oparta jest ona przede wszystkim na improwizacji.

Czytaj dalej

O muzyce żydowskiej

Kiedy rozmawiamy o muzyce z całą pewnością należy zacząć od omówienia jej historii. Wśród historii muzyki nie można natomiast pominąć zagadnień dotyczących muzyki żydowskiej. Najbardziej obszerne informacje dotyczące muzyki żydowskiej możemy znaleźć w Starym Testamencie. Znajdziemy w nim między innymi opis poświęcenia świątyni Salomona. W uroczystościach udział wzięło ponad stu kapłanów, z których każdy grał na trąbie. Podkreślone jest, że wszystkie wydawały jeden głos. To właśnie z tego zapisu wzięło się przekonanie, że w ówczesnych czasach cechą charakterystyczną muzyki była tak zwana jednogłosowość. Wiadomości, które przekazuje nam na temat muzyki Stary Testament a także śpiewów synagogalnych, które zachowały się do dnia dzisiejszego muzykologom udało się ustalić, że muzyka, którą wykonywali Hebrajczycy miała charakter wokalny a jednocześnie pełnia funkcje liturgiczne. Król Dawid, którego Stary Testament przedstawił jako autora wielu psalmów wykonywał je wykorzystując harfę, która służyła mu jako akompaniament. Żydzi uprawiali wiele form muzycznych. Do tych najbardziej popularnych zalicza się hymny, psalmodia, śpiewy marszowe a także śpiewy taneczne. Cechą charakterystyczną muzyki żydowskiej był tak zwany układ tetrachordalny. Terminem tym określa się tak zwany system czterodźwiękowy. Śpiewy, które wykonywane były przez Żydów przyjmowały na ogół formę dialogu solisty z chórem. To właśnie ta forma doprowadziła do narodzenia się śpiewów responsorialnych. Warto wspomnieć, że Żydzi mogli pochwalić się bogatym instrumentarium.

Czytaj dalej
Strona 6 z 6« Pierwsza...23456