Współczesna muzyka poważna

W drugiej połowie XX wieku zaczęła rodzić się współczesna muzyka poważna. Mianem współczesnej muzyki poważnej określa się dzisiaj muzykę awangardowa lub muzykę modernistyczną. Muzyka ta wyrosła na gruncie wcześniejszych doświadczeń muzycznych. Współczesna muzyka poważna oparta jest na muzyce neoklasycystycznej, na muzyce ekspresjonistycznej, ale także na muzyce dodekafonicznej. Nie oznacza to jednak, że twórcy współczesnej muzyki poważnej nie wzbogacają jej nowymi pomysłami, na które pozwala im rozwój różnorodnych technologii. Prekursorem współczesnej muzyki poważnej jest Arnold Schonberg., który już na przełomie wieku XIX i XX zerwał z obowiązującą do tego czasu strukturą tonalną. Arnold Schonberg był pierwszym w dziejach twórcą muzyki atonalnej, muzyki dodekafonicznej oraz twórcą serializmu. Zapoczątkowaną pracę Arnolda Schonberga kontynuowali jego uczniowie: Alban Berg i Anton Webern. W latach 50-tych XX wieku ich dzieło było kontynuowane przez takich między innymi kompozytorów jak: Charles Ives, Alois Haby. Kolejne lata przyniosły dalszy rozwój współczesnej muzyki poważnej. Zaczęła powstawać między innymi muzyka eksperymentalna. W naszym kraju za najwybitniejszego przedstawiciela muzyki eksperymentalnej uważany jest Bogusław Schaeffer. W kolejnych latach we współczesnej muzyce poważnej można zauważyć powrót do klasycznego sposobu komponowania. W ten sposób narodził się nurt neoklasycystyczny we współczesnej muzyce poważnej. Kolejnym nurtem współczesnej muzyki poważnej jest minimalizm.

Czytaj dalej

O muzyce elektronicznej

Pod koniec lat 40-tych XX wieku po raz pierwszy pojawiły się utwory muzyki elektronicznej. Pierwsze utwory muzyki elektronicznej były utworami należącymi do tak zwanej muzyki konkretnej. Oznacza to, że muzyka ta była oparta na dźwiękach pochodzących z otoczenia, które nagrywano na taśmę magnetofonową. W późniejszym okresie pojawiła się muzyka syntetyczna. Była to muzyka, którą tworzono wykorzystując generatory tonów prostych. Muzyka ta zerwała ze stosowanymi dotychczas kanonami i formami muzyki. Wpłynęła na to przede wszystkim możliwość operowania przez muzyków tak zwanymi mikrotonami oraz możliwość przyjęcia wszelkich dźwięków, zarówno sztucznych, stworzonych za pomocą syntezatora, jak też i tych, które pochodziły z otaczającego muzyków świata. W muzyce elektronicznej bardzo ważną rolę odgrywa podział dźwięków. Na koncertach muzyki elektronicznej wykorzystuje się niezwykle dużą ilość głośników, które rozmieszczone są w bardzo różnych miejscach sali koncertowej. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie warunków akustycznych bardzo zbliżonych do naturalnych warunków. Wraz z rozwojem informatyki i technologii przed twórcami muzyki syntetycznej stanęły bardzo szerokie możliwości. Już pod koniec lat 70-tych XX wieku do komponowania muzyki syntetycznej zaczęto wykorzystywać analizę spektralną dźwięku. Głównym przedstawicielem tego typu muzyki jest Gerard Grisey. Obecnie coraz częściej w muzyce korzysta się także ze złożonych systemów elektronicznych, które pozwalają dokonywać przestrzennej projekcji dźwięku.

Czytaj dalej

Rozwój muzyki współczesnej

Do rozwoju muzyki współczesnej przyczynił się bardzo mocno rosyjski kompozytor Igor Strawiński, który żył w latach 1882-1971. Igor Strawiński uważany jest za twórce stylu neoklasycznego w muzyce współczesnej. W przeciwieństwie do innych kompozytorów muzyki współczesnej, którzy tworzyli ją zgodnie z ideami stworzonymi przez twórców szkoły wiedeńskiej, czyli przez Arnolda Schonberga, Albana Berga oraz przez Antona Weberna, którzy uważali, że należy komponować muzykę opierając się na dodekafonii, Igor Strawiński uważał, że system tonalny, na którym dotychczas opierała się muzyka, jest system naturalnym dla człowieka. Zgadzał się jednak z twórcami muzyki awangardowej, że system ten jest już systemem przestarzałym, że w muzyce przyszła pora na coś zupełnie nowego. Abstrakcyjna muzyka dodekafoniczna tworzona w latach 20-tych XX wieku rozwijała się także po zakończeniu II wojny światowej. Do twórczości Antona Weberna nawiązywali także powojenni kompozytorzy. W tym okresie tworzyli między innymi: Karlheinz Stockhausen oraz Pierre Boulez. Ich kompozycje oparte były nie tylko na wysokości kolejnych dźwięków, ale także na stałym, ściśle określonym czasie trwania poszczególnych dźwięków, ich barwie i głośności. Muzyka ta zyskała miano serializmu. Muzyka ta pod koniec lat 40-tych, przez całe lata 50-te oraz na początku lat 60-tych XX wieku napotykała na wielki opór nie tylko ze strony słuchaczy, ale także ze strony innych kompozytorów. Jednym z przeciwników serializmu był Lannis Xenakis oraz Steve Reich.

Czytaj dalej

Wybitna muzyka klasyczna

Muzyka współczesna nie cieszy się zbyt dużym powodzeniem u przeciętnych słuchaczy. Większość ludzi postrzega muzykę współczesną jako muzykę niezrozumiałą. Jednak osoby, które są zainteresowane muzyką klasyczną także muzyka współczesna może być muzyką interesującą. Korzenie muzyki współczesnej sięgają lat 20-tych XX wieku. W tym okresie pojawiła się awangardowa koncepcja tak zwanej szkoły wiedeńskiej. Nazwa tej awangardowej koncepcji jest nawiązaniem do wiedeńskich klasyków takich jak Haydn, Beethoven i Mozart. Twórcami szkoły wiedeńskiej byli: Arnold Schonberg, Alban Berg oraz Anton Webern. Cała ta trójka podobnie do swoich wielkich poprzedników także działała w Wiedniu. Szkoła wiedeńska swoją awangardową koncepcję muzyki oparła na dodekafonii. Oznaczało to, że komponując muzykę zgodną z duchem szkoły wiedeńskiej opierano ją na serii składającej się z 12 różnych dźwięków skali chromatycznej. Kompozycje składały się więc ze wszystkich dźwięków, które wydaje klawiatura, zarówno z dźwięków, które wydają białe, jak i czarne klawisze. Muzyka ta zrywała z tonalnością, która jeszcze w czasach, kiedy tworzył Ryszard Wagner była obowiązkowo stosowana w muzyce europejskiej. Twórcy szkoły wiedeńskiej zerwali więc z zasadami komponowania muzyki, do której od dawna słuchacze byli przyzwyczajeni. Tak więc już od chwil swego powstania muzyka współczesna nie cieszyła się uznaniem melomanów. Mówiąc o muzyce współczesnej nie można mówić o jednym stylu czy nurcie. Muzyka współczesna jest bowiem bardzo różnorodna.

Czytaj dalej
Strona 3 z 612345...Ostatnia »