Krótko o operze

Krótko o operze

Okres baroku był okresem, w którym w całej sztuce, a więc także w muzyce, dominował przede wszystkim przepych. Dla muzyki barok jest okresem szczególnie ważnym, w tym okresie powstała bowiem opera, która jest jednocześnie najważniejszą, a zarazem najbardziej monumentalną formą muzyczną. Za początek okresu baroku w muzyce przyjmuje się rok 1597. Za pierwsze dzieło skomponowane w nowym nurcie muzycznym uważana jest opera „Dafne”, którą skomponował Jacopo Peri. W okresie baroku narodziła się nie tylko opera, ale także inne gatunki muzyczne. W okresie baroku zaczęły powstawać pierwsze oratoria, toccaty, kantaty oraz msze organowe. W okresie baroku szczególnie rozwinęły się formy instrumentalne. W tym okresie nastąpił największy rozwój concerto grosso, suity oraz sonaty. Kompozytorzy okresu baroku szczególnie skupiali się na muzyce polifonicznej, która najpełniej została wyrażona w fudze. Największym mistrzem fugi jest niewątpliwie jeden z największych kompozytorów muzyki barokowej, którym był Jan Sebastian Bach. Muzyka barokowa szczególnie rozwijała się we Włoszech. To właśnie w tym kraju narodziły się dwa najbardziej charakterystyczne dla muzyki barokowej style kompozycji. Jednym z nich jest styl nazywany stile antico, drugi to stile nuovo. Pod koniec baroku pojawił się także styl galant, który w trakcie rozwoju rozwinął się w klasyczną muzykę poważną. W okresie baroku tworzył nie tylko Jan Sebastian Bach. W tym okresie tworzyli także: Georg Friedrich Haendel, Domenico Scarlatti oraz Antonio Vivaldi.

Czytaj dalej

Gioacchino Antonio Rossini

Gioacchino Antonio Rossini

Wielkim kompozytorem włoskim, mistrzem bell canto był urodzony w roku 1792 Gioacchino Antonio Rossini. Gioacchino A. Rossini przyszedł na świat w bardzo muzykalnej rodzinie, jego ojciec grywał na trąbce, matka śpiewała. Już jako małym chłopczyk G. A. Rossini pobierał lekcje gry na waltorni, wiolonczeli oraz lekcje śpiewu. Mając 15 lat Rossini został uczniem liceum muzycznego w Bolonii. Podczas nauki poznał zasady kompozycji, wiele czasu poświęcał także na własny rozwój studiując samodzielnie dzieła takich mistrzów jak Joseph Haydn i Wolfgang Amadeusz Mozart. Rossini bardzo szybko zrezygnował jednak z edukacji szkolnej. Pierwszym dziełem skomponowanym przez Gioacchino Rossiniego była opera „Weksel małżeński”. To ta właśnie opera zapoczątkowała jego karierę. Już w roku 1813 skomponował swoje kolejne opery, była wśród nich opera „Tankred” oraz opera buffo „Włoszka w Algierze”. Jednym z najpiękniejszych dzieł operowych, których kompozytorem jest Gioacchino Antonio Rossini jest opera „Cyrulik sewilski”. Premierowe przedstawienie „Cyrulika sewilskiego” miało miejsce w roku 1816. Swój doskonały utwór Rossini skomponował w rekordowo krótkim czasie, komponowanie „Cyrulika sewilskiego” zajęło mu zaledwie 22 dni. Inne znakomite dzieła Rossiniego to: „Otello”, „Kopciuszek”, „Mojżesz w Egipcie”. Z ostatniego okresu twórczości Gioacchino A. Rossiniego pochodzą utwory: „Mała msza uroczysta”, „Stabat Mater”. Gioacchino Antonio Rossini zmarł w roku 1868 w Paryżu. „Cyrulik sewilski” jest do dzisiaj wystawiany na scenach operowych.

Czytaj dalej

O muzyce klasycznej

W okresie pomiędzy barokiem a romantyzmem zaczęły tworzyć się podwaliny muzyki klasycznej. Muzyka klasyczna została poprzedzona stylem muzycznym o nazwie galant. Styl ten został zapoczątkowany około roku 1720. Muzyka reprezentowana przez ten styl była muzyką przyjemną w odbiorze, muzyką elegancką i prostą. Komponowana była z wykorzystaniem faktury homofonicznej. Wśród kompozytorów tworzących w stylu galant jest Jan Sebastian Bach, Giovanni Batista Pergolesi, Baldassare Galuppi. Ze stylu galant ukształtowała się poważna muzyka klasyczna. Od roku 1750 do roku 1820 możemy już mówić o klasycyzmie w muzyce. Muzyka tego okresu jest muzyką zrównoważoną i przejrzystą. Najbardziej popularna była w owym czasie muzyka homofoniczna. Okres ten jest okresem, w którym praktycznie całkowicie zanikła polifonia. W tym okresie zaczęły powstawać opery, symfonie, sonaty, ronda, koncerty, kwartety smyczkowe, pieśni kameralne i wariacje. Kompozycje te zdobyły uznanie już wówczas, dzisiaj są także najbardziej popularnymi gatunkami muzyki poważnej. Sonata, wariacja i rondo do dnia dzisiejszego uważane są za najbardziej klasyczne gatunki muzyczne. W okresie klasycyzmu rozwój przeżyła także muzyka instrumentalna. Najbardziej popularnymi instrumentami na które komponowano utwory instrumentalne był flet picccolo, organy, puzon oraz klarnet. Stolicą muzyki klasycznej w tym okresie stał się Wiedeń. Tworzyli w nim przede wszystkim wielcy klasycy wiedeńscy: Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven oraz Joseph Haydn.

Czytaj dalej

O muzyce modernistycznej

O muzyce modernistycznej

W muzyce poważnej wyróżnia się kilka okresów. Jednym z nich jest modernizm. Modernizm w muzyce zaczął powstawać mniej więcej w roku 1880. Był to jeden z nielicznych okresów muzycznych, którego koniec może pamiętać jeszcze bardzo wiele osób. Kres okresu modernistycznego w muzyce poważnej przypada bowiem na rok 1975. Termin „muzyka modernistyczna” został po raz pierwszy użyty przez wielkiego kompozytora niemieckiego Ryszarda Wagnera. Ryszard Wagner słowami :muzyka modernistyczna” określił skomponowaną przez Giacomo Meyerbeera operę. Określenie to w ustach Ryszarda Wagnera nie było określeniem pozytywnym. Już w kilkanaście lat później termin „muzyka modernistyczna” stracił swój negatywny wydźwięk. Także utwory Ryszarda Wagnera zaczęto określać mianem „muzyka modernistyczna”. W pierwszym okresie swego istnienia muzyka modernistyczna nie spotykała się z pozytywnym przyjęciem słuchaczy. Do zdobycia popularności przez muzykę modernistyczną musiało minąć trochę czasu. Muzyka modernistyczna rozwijała się dość długo, doprowadzając do powstania kilku innych kierunków muzycznych. W ramach muzyki modernistycznej możemy więc dzisiaj mówić o muzyce impresjonistycznej, ekspresjonistycznej, muzyce futurystycznej czy tez o muzyce serializmu. Za ojca muzyki impresjonistycznej uważany jest francuski kompozytor Claude Debussy. W duchu tym tworzył także polski kompozytor Karol Szymanowski. Spośród polskich kompozytorów muzyki ekspresjonistycznej najwybitniejszym kompozytorem jest Witold Lutosławski.

Czytaj dalej
Strona 2 z 612345...Ostatnia »