O muzyce żydowskiej

Kiedy rozmawiamy o muzyce z całą pewnością należy zacząć od omówienia jej historii. Wśród historii muzyki nie można natomiast pominąć zagadnień dotyczących muzyki żydowskiej. Najbardziej obszerne informacje dotyczące muzyki żydowskiej możemy znaleźć w Starym Testamencie. Znajdziemy w nim między innymi opis poświęcenia świątyni Salomona. W uroczystościach udział wzięło ponad stu kapłanów, z których każdy grał na trąbie. Podkreślone jest, że wszystkie wydawały jeden głos. To właśnie z tego zapisu wzięło się przekonanie, że w ówczesnych czasach cechą charakterystyczną muzyki była tak zwana jednogłosowość. Wiadomości, które przekazuje nam na temat muzyki Stary Testament a także śpiewów synagogalnych, które zachowały się do dnia dzisiejszego muzykologom udało się ustalić, że muzyka, którą wykonywali Hebrajczycy miała charakter wokalny a jednocześnie pełnia funkcje liturgiczne. Król Dawid, którego Stary Testament przedstawił jako autora wielu psalmów wykonywał je wykorzystując harfę, która służyła mu jako akompaniament. Żydzi uprawiali wiele form muzycznych. Do tych najbardziej popularnych zalicza się hymny, psalmodia, śpiewy marszowe a także śpiewy taneczne. Cechą charakterystyczną muzyki żydowskiej był tak zwany układ tetrachordalny. Terminem tym określa się tak zwany system czterodźwiękowy. Śpiewy, które wykonywane były przez Żydów przyjmowały na ogół formę dialogu solisty z chórem. To właśnie ta forma doprowadziła do narodzenia się śpiewów responsorialnych. Warto wspomnieć, że Żydzi mogli pochwalić się bogatym instrumentarium.

Comments are closed.