O muzyce modernistycznej

O muzyce modernistycznej

W muzyce poważnej wyróżnia się kilka okresów. Jednym z nich jest modernizm. Modernizm w muzyce zaczął powstawać mniej więcej w roku 1880. Był to jeden z nielicznych okresów muzycznych, którego koniec może pamiętać jeszcze bardzo wiele osób. Kres okresu modernistycznego w muzyce poważnej przypada bowiem na rok 1975. Termin „muzyka modernistyczna” został po raz pierwszy użyty przez wielkiego kompozytora niemieckiego Ryszarda Wagnera. Ryszard Wagner słowami :muzyka modernistyczna” określił skomponowaną przez Giacomo Meyerbeera operę. Określenie to w ustach Ryszarda Wagnera nie było określeniem pozytywnym. Już w kilkanaście lat później termin „muzyka modernistyczna” stracił swój negatywny wydźwięk. Także utwory Ryszarda Wagnera zaczęto określać mianem „muzyka modernistyczna”. W pierwszym okresie swego istnienia muzyka modernistyczna nie spotykała się z pozytywnym przyjęciem słuchaczy. Do zdobycia popularności przez muzykę modernistyczną musiało minąć trochę czasu. Muzyka modernistyczna rozwijała się dość długo, doprowadzając do powstania kilku innych kierunków muzycznych. W ramach muzyki modernistycznej możemy więc dzisiaj mówić o muzyce impresjonistycznej, ekspresjonistycznej, muzyce futurystycznej czy tez o muzyce serializmu. Za ojca muzyki impresjonistycznej uważany jest francuski kompozytor Claude Debussy. W duchu tym tworzył także polski kompozytor Karol Szymanowski. Spośród polskich kompozytorów muzyki ekspresjonistycznej najwybitniejszym kompozytorem jest Witold Lutosławski.

Comments are closed.