O muzyce elektronicznej

Pod koniec lat 40-tych XX wieku po raz pierwszy pojawiły się utwory muzyki elektronicznej. Pierwsze utwory muzyki elektronicznej były utworami należącymi do tak zwanej muzyki konkretnej. Oznacza to, że muzyka ta była oparta na dźwiękach pochodzących z otoczenia, które nagrywano na taśmę magnetofonową. W późniejszym okresie pojawiła się muzyka syntetyczna. Była to muzyka, którą tworzono wykorzystując generatory tonów prostych. Muzyka ta zerwała ze stosowanymi dotychczas kanonami i formami muzyki. Wpłynęła na to przede wszystkim możliwość operowania przez muzyków tak zwanymi mikrotonami oraz możliwość przyjęcia wszelkich dźwięków, zarówno sztucznych, stworzonych za pomocą syntezatora, jak też i tych, które pochodziły z otaczającego muzyków świata. W muzyce elektronicznej bardzo ważną rolę odgrywa podział dźwięków. Na koncertach muzyki elektronicznej wykorzystuje się niezwykle dużą ilość głośników, które rozmieszczone są w bardzo różnych miejscach sali koncertowej. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie warunków akustycznych bardzo zbliżonych do naturalnych warunków. Wraz z rozwojem informatyki i technologii przed twórcami muzyki syntetycznej stanęły bardzo szerokie możliwości. Już pod koniec lat 70-tych XX wieku do komponowania muzyki syntetycznej zaczęto wykorzystywać analizę spektralną dźwięku. Głównym przedstawicielem tego typu muzyki jest Gerard Grisey. Obecnie coraz częściej w muzyce korzysta się także ze złożonych systemów elektronicznych, które pozwalają dokonywać przestrzennej projekcji dźwięku.

Comments are closed.