Muzyka w Grecji

Historia muzyki jest naprawdę niezwykle długa i obszerna. Mówiąc o niej z całą pewnością nie należy zapomnieć o muzyce Grecji. Wśród historyków, ale także kulturoznawców panuje przekonanie, że to właśnie Grecja jest ojczyzną najdoskonalszej kultury. Muzyka zajmowała w starożytnej Grecji naprawdę ważną pozycję. To właśnie ona odgrywała doniosła rolę w wychowaniu młodzieży. W starożytnej Grecji odbywały się również agony, czyli zawody, które poświęcone były właśnie muzyce. Trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że terminologia muzyczna, którą posługujemy się obecnie ma swoje źródło właśnie w muzyce wykonywanej na terenie starożytnej Grecji. Wśród słów mających rodowód grecki wymienia się między innymi takie pojęcia jak orkiestra, symfonia, gama, harmonia, rytm. Nie są to przy tym wszystkie pojęcia muzyczne, które pochodzą ze starożytnej Grecji. Nie sposób jednak wymienić wszystkie. Grecja miała bardzo intensywne kontakty z innymi rejonami świata. To właśnie dlatego w greckiej muzyce starożytnej dostrzec można były elementy zaczerpnięte z muzyki egipskiej, hebrajskiej, babilońskiej i syryjskiej. Wielką rolę muzyki w greckiej kulturze podkreśla również grecka mitologia, w której wskazywano na boga, który opiekował się sztukami pięknymi a sam grywał na kitarze. Mowa oczywiście o bogu Apollo. Dzieje muzyki greckiej dzieli się obecnie na pięć okresów. W każdym z nich można wskazać cechy charakterystyczne, które odróżniały nieco jeden okres od okresów pozostałych. Z całą pewnością warto każdemu przyjrzeć się nieco bliżej.

Comments are closed.