Muzyka w Chinach

Kiedy rozmawiamy o historii muzyki z całą pewnością powinniśmy omówić pod tym względem poszczególne kraje czy regiony. Wśród nich znajdują się również Chiny. Wpływ na muzykę, którą tutaj można było spotkać przed wiekami miał z pewnością fakt, że Chiny żyły własnym życiem i tworzyły swoją całkiem odrębną kulturę. Oddalone były o tysiące kilometrów od Egiptu, Grecji a nawet Babilonii. Nie mogły więc czerpać z ich dorobku. Mówiąc o Chinach trzeba wyraźnie podkreślić, że to właśnie tutaj tworzono pierwsze traktaty o muzyce. Pod tym względem Chiny są naprawdę wyjątkowe. To właśnie owe traktaty dostarczają nam informacji, że muzyka w Chinach darzona była przez ludzi ogromnym szacunkiem. Już ponad cztery tysiące lat przed narodzinami Chrystusa tworzono teksty literackie, w których umieszczano liczne muzyczne aforyzmy. XII wiek przed narodzinami Chrystusa to czas, kiedy Chińczycy mogli już pochwalić się znajomością interwałów. Z kolei w III wieku przed naszą erą odkryto dwanaście kwint. Współczesna tradycyjna muzyka chińska pełna jest elementów, które do naszych czasów przetrwały ze starożytności. Podkreśla to jak wielką wagę do muzyki przywiązywali i nadal przywiązują Chińczycy. Do cech, które obecne były w muzyce starożytnej i które dostrzega się dzisiaj zalicza się pentatonikę, dwudzielność rytmiczną a także jednogłosowość. Zarzutem, którzy Europejczycy wysuwają pod adresem muzyki chińskiej jest jej zbyt duża statyczność. W muzyce chińskiej nie ma bowiem zwrotów kadencyjnych. Oparta jest ona przede wszystkim na improwizacji.

Comments are closed.