Muzyka polska w odrodzeniu

Mówiąc o polskiej muzyce z całą pewnością nie możemy zapomnieć o omówieniu muzyki w okresie odrodzenie. Jest to bowiem znaczący okres w rozwoju polskiej muzyki. To właśnie w tym czasie Uniwersytet Jagielloński stał się miejscem, które przyciągało młodych ludzi z różnych zakątków Europy. Przybywali oni tutaj po nauki muzyczne, które wówczas stały tu na najwyższym poziomie. Zygmunt Stary zdecydował o powołania kapeli rorantystów, których zadaniem było uprawianie muzyki religijnej. Kaplica Zygmuntowska na Wawelu była miejscem, w którym codziennie rano zespół miał za zadanie wykonać msze roratnie. Król zdecydował, że członkami zespołu mogą być jedynie Polacy. W związku z tym obcokrajowcy nie mieli wstępu do zespołu. Zespół wykonywał kompozycje między innymi Lasso i Palestriny, ale w repertuarze nie brakowało również dzieł polskich twórców. Mówiąc o polskiej muzyce tego okresu z całą pewnością nie można zapomnieć o Tabulaturze organowej, którą stworzył Jan z Lublina. Uważa się to za największe osiągnięcie polskiej muzyki tego okresu. Za najwybitniejszego kompozytora polskiego tego okresu uważa się Mikołaja z Krakowa. Jego kompozycje również znajdziemy w Tabulaturze Jana z Lublina, ale zostały umieszczone także w Tabulaturze z klasztoru Świętego Ducha w Krakowie. Mikołaj z Krakowa był autorem ponad czterdziestu różnych utworów muzycznych. Komponował msze, monety, pieśni (zarówno łacińskie, jak i polskie), tańce, organowe preambuły. Najwybitniejsi muzycy zatrudniali byli na Wawelu za czasów Zygmunta Starego oraz Zygmunta Augusta.

Comments are closed.