Muzyka baroku w Niemczech

Muzyka barokowa to z całą pewnością jedna z ważniejszych odmian muzyki klasycznej. Z całą pewnością trzeba o niej wspomnieć jeśli rozmawiamy właśnie o muzyce. Kiedy natomiast koncentrujemy się na muzyce barokowej nie wolno nam pominąć terenu Niemiec. Niemiecka muzyka barokowa z całą pewnością zasługuje na to aby poświęcić jej choć trochę czasu. Muzyka niemiecka okresu baroku to przede wszystkim bardzo silny zwrot ku religii. Wpływ na muzykę tego okresu ma przede wszystkim wojna trzydziestoletnia a także przepaść jaka dzieli katolików i protestantów. Katolicy i protestanci preferują nieco odmienne style muzyczne. To właśnie to doprowadza to narodzenia się nowych form muzycznych. Powstają więc kantaty, oratoria, pasje, przygrywki chorałowe. Najbardziej znanym niemieckim kompozytorem tego okresu w niemieckiej muzyce był Michael Praetorius. Był nie tylko organistą, ale również kapelmistrzem dworskim. Najbardziej znaczące miejsce w tworzonej przez niego muzyce zajęła kościelna pieśń gminna. W tworzonych przez siebie dziełach wykorzystywał basso continuo, technikę koncertującą oraz technikę polichóralną. Oczywiście nie można zapomnieć również o niemieckiej muzyce organowej. W tym miejscu wiele osób wspomni postać Jana Sebastiana Bacha, który uważany jest za jednego z najbardziej genialnych twórców muzycznych nie tylko okresu baroku, ale w ogóle wszystkich epok muzycznych. To właśnie on określany jest często mistrzem muzyki barokowej. Nie tylko sam tworzył, ale również był nauczycielem wielu muzyków.

Comments are closed.