Krótko o operze

Krótko o operze

Okres baroku był okresem, w którym w całej sztuce, a więc także w muzyce, dominował przede wszystkim przepych. Dla muzyki barok jest okresem szczególnie ważnym, w tym okresie powstała bowiem opera, która jest jednocześnie najważniejszą, a zarazem najbardziej monumentalną formą muzyczną. Za początek okresu baroku w muzyce przyjmuje się rok 1597. Za pierwsze dzieło skomponowane w nowym nurcie muzycznym uważana jest opera „Dafne”, którą skomponował Jacopo Peri. W okresie baroku narodziła się nie tylko opera, ale także inne gatunki muzyczne. W okresie baroku zaczęły powstawać pierwsze oratoria, toccaty, kantaty oraz msze organowe. W okresie baroku szczególnie rozwinęły się formy instrumentalne. W tym okresie nastąpił największy rozwój concerto grosso, suity oraz sonaty. Kompozytorzy okresu baroku szczególnie skupiali się na muzyce polifonicznej, która najpełniej została wyrażona w fudze. Największym mistrzem fugi jest niewątpliwie jeden z największych kompozytorów muzyki barokowej, którym był Jan Sebastian Bach. Muzyka barokowa szczególnie rozwijała się we Włoszech. To właśnie w tym kraju narodziły się dwa najbardziej charakterystyczne dla muzyki barokowej style kompozycji. Jednym z nich jest styl nazywany stile antico, drugi to stile nuovo. Pod koniec baroku pojawił się także styl galant, który w trakcie rozwoju rozwinął się w klasyczną muzykę poważną. W okresie baroku tworzył nie tylko Jan Sebastian Bach. W tym okresie tworzyli także: Georg Friedrich Haendel, Domenico Scarlatti oraz Antonio Vivaldi.

Comments are closed.