Kilka słów o klawesynie

Kiedy rozmawiamy o muzyce nie powinniśmy koncentrować się tylko i wyłącznie na poszczególnych twórcach czy też gatunkach muzycznych. Muzyka to bowiem również instrumentu muzyczne. Wśród tych, które są może nieco mniej znane, ale które jednocześnie zasługują na to aby poświęcić im nieco czasu znajduje się z całą pewnością klawesyn. Pierwsze wzmianki o instrumentach muzycznych, które można uznać za przodków klawesynu pochodzą z XIV wieku. Informacje te znajdziemy w źródłach francuskich, hiszpańskich oraz angielskich. Instrument ten określany był wtedy mianem szachownicy. Odnaleziono również rękopis pochodzący z roku 1450, w którym dostrzeżemy pionowy klawesyn niewielkich rozmiarów. Klawiatura tego instrumentu miała kolor czarno – biały. Wyposażony on był w osiem strun. Wiek XV to czas, kiedy istniały aż cztery typy instrumentów, które zaliczane były do rodziny klawesynów. Były to szpinet, klawicyterium, wirginał oraz klawicymbał. Każdy z tych instrumentów charakteryzuje się identyczną zasadą wydobywania się dźwięku. W klawesynie można wskazać szereg różnorodnych elementów. Jeśli jednak chodzi o kształtowanie barwy dźwięku to najważniejszym elementem jest korpus rezonansowy. W instrumentach, które powstały przed końcem wieku XVIII korpus jest zamknięty. Podobnie jest w tych klawesynach, które powstają współcześnie, ale są kopią tych sprzed końca XVIII wieku. Do wykonania płyty rezonansowej wykorzystuje się drewno, które charakteryzuje się małym ciężarem gatunkowym. Świetnie do tego celu nadaje się na przykład świerk.

Comments are closed.