Ignacy Jan Paderewski

Kiedy rozmawiamy o muzyce z całą pewnością nie wolno nam zapomnieć o postaci Ignacego Jana Paderewskiego, który jest jednym z najwybitniejszych polskich muzyków. Przyszedł na świat w roku 1860. przylgnęło do niego określenie pierwszego pianisty świata przełomu dwóch wieków: XIX oraz XX. Mówiąc o tej genialnej postaci z cała pewnością trzeba podkreślić, że był nie tylko genialnym muzykiem, ale również ambasadorem Polski, która wówczas nie istniała na mapie świata. Jego kariera koncertowa rozpoczęła się dość późno. Największe sukcesy odnosił w zakresie pianistyki, ale również kompozycji. Jego wielką zasługą było rozsławianie Polski. Bardzo często podkreśla się, że podczas swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych dał około trzysta koncertów, na których grywał przede wszystkim te utwory muzyczne, które zostały skomponowane przez Fryderyka Chopina. Mówiąc o nim nie można zapomnieć o tym, że był nie tylko genialnym muzykiem, ale również wspaniałym człowiekiem. Wiele gaż z koncertów przeznaczał na działalność charytatywną. Był niezwykle uczciwy. Wyróżniał się również ogromnym patriotyzmem. Kiedy zajął się działalnością społeczną – polityczną na komponowanie nie pozostało mu zbyt wiele czasu. Niemniej jednak pozostawił po sobie naprawdę wiele. Na uwagę zasługują przede wszystkim jego utwory fortepianowe, w których dostrzec można elementy zaczerpnięte z folkloru polskiego. Z pewnością można to potraktować jako inspirację muzyką Chopina, który również stosował taki zabieg. Wśród jego kompozycji na uwagę zasługuje między innymi Koncert fortepianowy a – moll.

Comments are closed.