Gioacchino Antonio Rossini

Gioacchino Antonio Rossini

Wielkim kompozytorem włoskim, mistrzem bell canto był urodzony w roku 1792 Gioacchino Antonio Rossini. Gioacchino A. Rossini przyszedł na świat w bardzo muzykalnej rodzinie, jego ojciec grywał na trąbce, matka śpiewała. Już jako małym chłopczyk G. A. Rossini pobierał lekcje gry na waltorni, wiolonczeli oraz lekcje śpiewu. Mając 15 lat Rossini został uczniem liceum muzycznego w Bolonii. Podczas nauki poznał zasady kompozycji, wiele czasu poświęcał także na własny rozwój studiując samodzielnie dzieła takich mistrzów jak Joseph Haydn i Wolfgang Amadeusz Mozart. Rossini bardzo szybko zrezygnował jednak z edukacji szkolnej. Pierwszym dziełem skomponowanym przez Gioacchino Rossiniego była opera „Weksel małżeński”. To ta właśnie opera zapoczątkowała jego karierę. Już w roku 1813 skomponował swoje kolejne opery, była wśród nich opera „Tankred” oraz opera buffo „Włoszka w Algierze”. Jednym z najpiękniejszych dzieł operowych, których kompozytorem jest Gioacchino Antonio Rossini jest opera „Cyrulik sewilski”. Premierowe przedstawienie „Cyrulika sewilskiego” miało miejsce w roku 1816. Swój doskonały utwór Rossini skomponował w rekordowo krótkim czasie, komponowanie „Cyrulika sewilskiego” zajęło mu zaledwie 22 dni. Inne znakomite dzieła Rossiniego to: „Otello”, „Kopciuszek”, „Mojżesz w Egipcie”. Z ostatniego okresu twórczości Gioacchino A. Rossiniego pochodzą utwory: „Mała msza uroczysta”, „Stabat Mater”. Gioacchino Antonio Rossini zmarł w roku 1868 w Paryżu. „Cyrulik sewilski” jest do dzisiaj wystawiany na scenach operowych.

Comments are closed.