Muzyka baroku w Niemczech

Muzyka barokowa to z całą pewnością jedna z ważniejszych odmian muzyki klasycznej. Z całą pewnością trzeba o niej wspomnieć jeśli rozmawiamy właśnie o muzyce. Kiedy natomiast koncentrujemy się na muzyce barokowej nie wolno nam pominąć terenu Niemiec. Niemiecka muzyka barokowa z całą pewnością zasługuje na to aby poświęcić jej choć trochę czasu. Muzyka niemiecka okresu baroku to przede wszystkim bardzo silny zwrot ku religii. Wpływ na muzykę tego okresu ma przede wszystkim wojna trzydziestoletnia a także przepaść jaka dzieli katolików i protestantów. Katolicy i protestanci preferują nieco odmienne style muzyczne. To właśnie to doprowadza to narodzenia się nowych form muzycznych. Powstają więc kantaty, oratoria, pasje, przygrywki chorałowe. Najbardziej znanym niemieckim kompozytorem tego okresu w niemieckiej muzyce był Michael Praetorius. Był nie tylko organistą, ale również kapelmistrzem dworskim. Najbardziej znaczące miejsce w tworzonej przez niego muzyce zajęła kościelna pieśń gminna. W tworzonych przez siebie dziełach wykorzystywał basso continuo, technikę koncertującą oraz technikę polichóralną. Oczywiście nie można zapomnieć również o niemieckiej muzyce organowej. W tym miejscu wiele osób wspomni postać Jana Sebastiana Bacha, który uważany jest za jednego z najbardziej genialnych twórców muzycznych nie tylko okresu baroku, ale w ogóle wszystkich epok muzycznych. To właśnie on określany jest często mistrzem muzyki barokowej. Nie tylko sam tworzył, ale również był nauczycielem wielu muzyków.

Czytaj dalej

Muzyka w Chinach

Kiedy rozmawiamy o historii muzyki z całą pewnością powinniśmy omówić pod tym względem poszczególne kraje czy regiony. Wśród nich znajdują się również Chiny. Wpływ na muzykę, którą tutaj można było spotkać przed wiekami miał z pewnością fakt, że Chiny żyły własnym życiem i tworzyły swoją całkiem odrębną kulturę. Oddalone były o tysiące kilometrów od Egiptu, Grecji a nawet Babilonii. Nie mogły więc czerpać z ich dorobku. Mówiąc o Chinach trzeba wyraźnie podkreślić, że to właśnie tutaj tworzono pierwsze traktaty o muzyce. Pod tym względem Chiny są naprawdę wyjątkowe. To właśnie owe traktaty dostarczają nam informacji, że muzyka w Chinach darzona była przez ludzi ogromnym szacunkiem. Już ponad cztery tysiące lat przed narodzinami Chrystusa tworzono teksty literackie, w których umieszczano liczne muzyczne aforyzmy. XII wiek przed narodzinami Chrystusa to czas, kiedy Chińczycy mogli już pochwalić się znajomością interwałów. Z kolei w III wieku przed naszą erą odkryto dwanaście kwint. Współczesna tradycyjna muzyka chińska pełna jest elementów, które do naszych czasów przetrwały ze starożytności. Podkreśla to jak wielką wagę do muzyki przywiązywali i nadal przywiązują Chińczycy. Do cech, które obecne były w muzyce starożytnej i które dostrzega się dzisiaj zalicza się pentatonikę, dwudzielność rytmiczną a także jednogłosowość. Zarzutem, którzy Europejczycy wysuwają pod adresem muzyki chińskiej jest jej zbyt duża statyczność. W muzyce chińskiej nie ma bowiem zwrotów kadencyjnych. Oparta jest ona przede wszystkim na improwizacji.

Czytaj dalej

O muzyce żydowskiej

Kiedy rozmawiamy o muzyce z całą pewnością należy zacząć od omówienia jej historii. Wśród historii muzyki nie można natomiast pominąć zagadnień dotyczących muzyki żydowskiej. Najbardziej obszerne informacje dotyczące muzyki żydowskiej możemy znaleźć w Starym Testamencie. Znajdziemy w nim między innymi opis poświęcenia świątyni Salomona. W uroczystościach udział wzięło ponad stu kapłanów, z których każdy grał na trąbie. Podkreślone jest, że wszystkie wydawały jeden głos. To właśnie z tego zapisu wzięło się przekonanie, że w ówczesnych czasach cechą charakterystyczną muzyki była tak zwana jednogłosowość. Wiadomości, które przekazuje nam na temat muzyki Stary Testament a także śpiewów synagogalnych, które zachowały się do dnia dzisiejszego muzykologom udało się ustalić, że muzyka, którą wykonywali Hebrajczycy miała charakter wokalny a jednocześnie pełnia funkcje liturgiczne. Król Dawid, którego Stary Testament przedstawił jako autora wielu psalmów wykonywał je wykorzystując harfę, która służyła mu jako akompaniament. Żydzi uprawiali wiele form muzycznych. Do tych najbardziej popularnych zalicza się hymny, psalmodia, śpiewy marszowe a także śpiewy taneczne. Cechą charakterystyczną muzyki żydowskiej był tak zwany układ tetrachordalny. Terminem tym określa się tak zwany system czterodźwiękowy. Śpiewy, które wykonywane były przez Żydów przyjmowały na ogół formę dialogu solisty z chórem. To właśnie ta forma doprowadziła do narodzenia się śpiewów responsorialnych. Warto wspomnieć, że Żydzi mogli pochwalić się bogatym instrumentarium.

Czytaj dalej
Strona 3 z 3123