Ignacy Jan Paderewski

Kiedy rozmawiamy o muzyce z całą pewnością nie wolno nam zapomnieć o postaci Ignacego Jana Paderewskiego, który jest jednym z najwybitniejszych polskich muzyków. Przyszedł na świat w roku 1860. przylgnęło do niego określenie pierwszego pianisty świata przełomu dwóch wieków: XIX oraz XX. Mówiąc o tej genialnej postaci z cała pewnością trzeba podkreślić, że był nie tylko genialnym muzykiem, ale również ambasadorem Polski, która wówczas nie istniała na mapie świata. Jego kariera koncertowa rozpoczęła się dość późno. Największe sukcesy odnosił w zakresie pianistyki, ale również kompozycji. Jego wielką zasługą było rozsławianie Polski. Bardzo często podkreśla się, że podczas swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych dał około trzysta koncertów, na których grywał przede wszystkim te utwory muzyczne, które zostały skomponowane przez Fryderyka Chopina. Mówiąc o nim nie można zapomnieć o tym, że był nie tylko genialnym muzykiem, ale również wspaniałym człowiekiem. Wiele gaż z koncertów przeznaczał na działalność charytatywną. Był niezwykle uczciwy. Wyróżniał się również ogromnym patriotyzmem. Kiedy zajął się działalnością społeczną – polityczną na komponowanie nie pozostało mu zbyt wiele czasu. Niemniej jednak pozostawił po sobie naprawdę wiele. Na uwagę zasługują przede wszystkim jego utwory fortepianowe, w których dostrzec można elementy zaczerpnięte z folkloru polskiego. Z pewnością można to potraktować jako inspirację muzyką Chopina, który również stosował taki zabieg. Wśród jego kompozycji na uwagę zasługuje między innymi Koncert fortepianowy a – moll.

Czytaj dalej

Witold Lutosławski wielkim kompozytorem

Kiedy mówimy o muzyce polskiej doby współczesności z całą pewnością nie wolno nam zapomnieć o Witoldzie Lutosławskim. Kompozytor ten przyszedł na świat w roku 1913. Ukończył Konserwatorium Warszawskie, w którym to uczył się gdy na fortepianie oraz kompozycji. Pracował pod okiem Jerzego Lefelda oraz Witolda Maliszewskiego. Jego twórczość kompozytorska została doceniona w efekcie czego przyznano mu wiele nagród, orderów. Wiele uczelni zdecydowało się na uhonorowanie go doktoratem honoris causa. Cechą charakterystyczną jego kompozycji jest sięganie po coraz to nowe środki wyrazu. Początkowy okres jego pracy kompozytorskiej to przede wszystkim czerpanie z nurtu neoklasycystycznego i folkloru. To właśnie z tego okresu jego twórczości pochodzą takie dzieła jak Wariacje symfoniczne, Mała suita oraz Koncert na orkiestrę. Kolejny etap twórczości Lutosławskiego to wielka fascynacja aleatoryzmem. Z tego okresu pochodzą takie kompozycje jak Gry weneckie, Kwartet smyczkowy oraz Livre pour. Lutosławski jest twórcą aleatoryzmu kontrolowanego. Mówiąc o Lutosławskim nie można zapomnieć, że chętnie sięgał po polski folklor. Tym samym upodobnił się do Chopina oraz Szymanowskiego, w kompozycjach których folklor polski również zajmował niezwykle istotne miejsce. Melodie krakowskie to kompozycja, w której możemy usłyszeć brzmienia zaczerpnięte z piosenek krakowskich, kurpiowskich, podlaskich, śląskich a nawet mazurskich. Na uwagę zasługuje również jego utwór Muzyka żałobna, który poświęcony został kompozytorowi o nazwisku Bartok.

Czytaj dalej

Kilka słów o Chopinie

Kiedy rozmawiamy o muzyce z całą pewnością powinniśmy znaleźć również czas na to aby porozmawiać o muzyce polskiej. Wśród tematów, które koniecznie trzeba poruszyć znajduje się muzyka Chopina, która do dnia dzisiejszego jest naszą chlubą i dumą. Chopin uznawany jest za najwybitniejszego kompozytora polskiego. Chopin przyszedł na świat w Żelazowej Woli w roku 1810. Od początku wychowywał się w rodzinie, w której tradycje muzyczne odgrywały ogromną rolę. Jego ojciec grał na flecie i skrzypcach, matka wybrała natomiast fortepian. Już w wieku siedmiu lat Chopin występował uchodząc przy tym za naprawdę cudowne dziecko. Jego nauczycielami byli Wojciech Żywny oraz Józef Elsner. Twórczość Chopina to w zasadzie tylko i wyłącznie muzyka fortepianowa. Trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że Chopin do perfekcji opanował sztukę gry na fortepianie a sposób w jaki to robił pozwolił na odkrycie szeregu nowych możliwości tego instrumentu. Już Mendelssohn pisał, że sposób w jaki Chopin gra na fortepianie jest nowoczesny, oryginalny i bardzo artystyczny. To zasługą Chopina jest pojawienie się takich gatunków muzycznych jak walce, nokturyny, etiudy, preludia oraz scherza. Trzeba jednak dodać, że nie pełniły one roli wstępu do utworu większego, ale występowały jako kompozycje w pełni samodzielnie. W ten sposób Chopin uwolnił się od muzyki barokowej. Czerpiąc z twórczości Schuberta tworzył również ballady. Miały one jednak postać pięknych poematów skomponowanych właśnie na fortepian. Nie można zapomnieć także o stworzeniu przez Chopina polonezów i mazurków.

Czytaj dalej

Muzyka w Grecji

Historia muzyki jest naprawdę niezwykle długa i obszerna. Mówiąc o niej z całą pewnością nie należy zapomnieć o muzyce Grecji. Wśród historyków, ale także kulturoznawców panuje przekonanie, że to właśnie Grecja jest ojczyzną najdoskonalszej kultury. Muzyka zajmowała w starożytnej Grecji naprawdę ważną pozycję. To właśnie ona odgrywała doniosła rolę w wychowaniu młodzieży. W starożytnej Grecji odbywały się również agony, czyli zawody, które poświęcone były właśnie muzyce. Trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że terminologia muzyczna, którą posługujemy się obecnie ma swoje źródło właśnie w muzyce wykonywanej na terenie starożytnej Grecji. Wśród słów mających rodowód grecki wymienia się między innymi takie pojęcia jak orkiestra, symfonia, gama, harmonia, rytm. Nie są to przy tym wszystkie pojęcia muzyczne, które pochodzą ze starożytnej Grecji. Nie sposób jednak wymienić wszystkie. Grecja miała bardzo intensywne kontakty z innymi rejonami świata. To właśnie dlatego w greckiej muzyce starożytnej dostrzec można były elementy zaczerpnięte z muzyki egipskiej, hebrajskiej, babilońskiej i syryjskiej. Wielką rolę muzyki w greckiej kulturze podkreśla również grecka mitologia, w której wskazywano na boga, który opiekował się sztukami pięknymi a sam grywał na kitarze. Mowa oczywiście o bogu Apollo. Dzieje muzyki greckiej dzieli się obecnie na pięć okresów. W każdym z nich można wskazać cechy charakterystyczne, które odróżniały nieco jeden okres od okresów pozostałych. Z całą pewnością warto każdemu przyjrzeć się nieco bliżej.

Czytaj dalej